YENİ SEZON KOLEKSİYONUMUZU KEŞFEDİN!

YENİ SEZON KOLEKSİYONUMUZU KEŞFEDİN!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Sözleşme;

SATICI
Ünvan: Kübra Yiğit Çandur
Mersis No: 
Tebligat Adresi: 50. Yıl Mah. A Cad. No:85, Sultangazi, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 531 496 1007

MÜŞTERİ

Ad Soyad/Unvan: 
Tebligat Adresi: 
E-posta: 
Telefon: 

arasında internet ortamı üzerinden bildirilen icap ve kabul üzerine [Dinamik] tarihinde akdedilmiştir. (İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki yazılı terimler karşılarında yazılı olan açıklamaları ifade edecektir.

  • BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
  • KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
  • YÖNETMELİK: 27.11.2014 Tarihli 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni,
  • KVK KANUNU: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
  • ÜRÜN: Alışverişe konu Kübra Yiğit Çandur markası adı altında satılacak olan jean ve benzeri malları,
  • SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan şirketi,
  • MÜŞTERİ: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
  • SİTE: Satıcı’ya ait internet sitesini,
  • SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
  • TARAFLAR: Satıcı ve Müşteri’yi,
  • SÖZLEŞME: Satıcı ve Müşteri arasında akdedilen mesafeli satışlar sözleşmesini ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Satıcı’ya ait https://www.kubrayigit.com web sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT

İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler’in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ödeme Şekli: 
Teslimat Adresi: 
Teslim Edilecek Kişi: 
Fatura Adresi: 

5. TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat ve masrafları, cayma hakkı ve kullanımının Müşteri tarafından karşılanacağı, Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişini verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Stokun müsait olmaması durumunda Müşteri, işbu Sözleşmenin 5.14. hükmünde yer alan seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, siparişinden itibaren 30 (Otuz) günü aşmamak kaydıyla Müşteri’nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Ürün veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Satıcı, kendisi belirleyerek Site’de ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Ancak ücretsiz teslimata ilişkin beyanda bulunulmamışsa masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

5.6. Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslimat sırasında ancak teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.

5.7. Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa söz konusu Ürün veya Ürünler kullanılmamalıdır. Fatura da iade edilmelidir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürün veya Ürünler kullanılmışsa Satıcı’nın Ürün veya Ürünler’in iadesini kabul etmeme hakkı saklıdır.

5.8. Taraflar, Ürün veya Ürünler’in tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünler’in bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünler’i 3 (Üç) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteri’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.10. Taraflar, Ürün veya Ürünler’in Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Satıcı, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. Satıcı Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir.

5.12. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler’i Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri'nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.13. Satıcı, sipariş konusu Ürün ve Ürünler’in Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.14. Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya stok yetersizliği nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.15. Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.16. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir.

5.17. Müşteri’nin sitede kullanmak üzere kazandığı kupon kodlarını her siparişi için sadece 1 defa kullanabilir. 2 veya daha fazla kullanılması durumunda siparişin iptali sağlanıp ödenen tutar geri iade edilir.

5.18. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Müşteri’nin vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Müşteri’ye ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Müşteri’den bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Müşteri’den herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

5.19. Kampanyalı ürünün iadesi işlemlerinde, Müşteri’nin satın almış olduğu kampanyaya dahil olan tüm ürünlerin Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Eğer kampanyalı ürün veya ürünlerin iadesi için sadece tek ürün Satıcı’ya gönderildiyse; kampanya kapsamından çıkılacağından Müşteri’de kalan ürün sezon fiyatı ile değerlendirilecektir ve geriye kalan tutarın iadesi gerçekleştirilecektir.

5.20. İşbu sözleşme içerisindeki hükümleri ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır. Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından yükümlü tutamaz. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle Satıcı’nın her türlü dava ve şikayet hakkı saklıdır.

6. CAYMA HAKKI

6.1. Müşteri, Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 14 (On Dört) gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (On Dört) günlük süre içinde Satıcı'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

6.3. Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), ürün veya ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

6.4. Madde 6.2’de sayılanların Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünler’in bedeli Müşteri'ye iade edilir.

6.5. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri’ye gönderim de dahil tüm kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

6.6. Ürün veya Ürünler Satıcı’ya iade edilirken, teslim sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Satıcı’ya iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünler’in gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir.

6.7. İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.

6.8. Cayma hakkının kullanılması da dahil olmak üzere, kredi kartı ve banka kartı ile gerçekleştirilen satış işlemlerinde bedel iadesi, ya Müşteri’nin kendi adına olan bir banka hesabına yapılır. Bunun haricinde Müşteri, Kübra Yiğit Çandur mağazasında aslen gelip iade formuna yazılı olarak üçüncü bir kişiye ait hesabı beyan etmediği takdirde, telefon, e-posta veya diğer iletişim kanallarıyla bedel iadesinin kendisi haricinde bir kişinin banka hesabına yapılmasını talep edemez. Müşteri, birinci derece akrabaları da dahil olmak üzere Satıcı’nın üçüncü kişi hesabına bedel iadesi yapmaktan imtina etme hakkını kabul eder.

6.9. Online mağazadan satın alınan ürünler sadece SATICI’ya ait mağazalardan değiştirilebilmektedir. Bayilerden değişim yapılmamaktadır. Outlet kategorisinden satın alınan ürünler mağazalardan değişimi yapılamaz. Kampanyalı satın alınan ürünlerin iadesinde satın alırken yararlanılan kampanya koşullarının bozulması söz konusu olursa iade tutarı hesaplanırken kampanyadan kazanılan avantaj/tutar müşteri alacağından düşülerek iade tutarı hesaplanır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Satıcı, Müşteri tarafından Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan her türlü kişisel veriyi güvenli bir şekilde muhafaza edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu aktarım amacı dışında gerçekleştirilecek her türlü veri işleme faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı gerekmesi halinde mevzuatta öngörülen açık rıza, aydınlatma vb yükümlülüklerin yerine getirilmesi münhasıran Satıcı’nın kendi hukuki sorumluluğundadır.

7.2. Taraflar, diğer Tarafa aktarılacak kişisel verileri KVK Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak elde ettiğini, işlediğini, sakladığını ve aktardığını kabul ve beyan eder. Buna ek olarak, Taraflar, ilgili kişisel verilerin sahiplerini KVK Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak aydınlatıldığını, şartların gerektirmesi halinde veri sahiplerinin açık rızalarının elde edildiğini kabul ve beyan eder.

7.3. Satıcı, kişisel verilerin niteliklerini de göz önünde bulundurarak, söz konusu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye, bu verilerin muhafazasını sağlamaya; herhangi bir şekilde veri kaybı oluşmasını, verilerin zarar görmesini, değiştirilmesini veya açıklanmasını engellemeye, verilere yetkisiz veya hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye yönelik gerekli ve; veri kaybı, verilerin yok olması veya zarar görmesi durumlarında oluşacak zarar ile de orantılı teknik ve idari önlemleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde kullanılamaz.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

9.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

10. TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI

Müşteri, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. BİLDİRİMLER

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak tüm bildirim, ihbar ve tebligatlar e-posta, açıklamalı kargo gönderisi, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Tarafların işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. Satıcı tarafından yapılan bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yollanmasından 1 (bir) gün sonra Müşteri’ye ulaştığı kabul edilecek ve Müşteri tarafından Satıcı’ya gönderilecek bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

13. SON HÜKÜMLER

13.1. Müşteri, site üzerinden sipariş vermiş olduğu Ürün veya Ürün’lere ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

13.2. İşbu Sözleşme 13 (on üç) maddeden ibaret olup, Taraflar’ca .../.../... tarihinde akdedilmiştir. https://www.kubrayigit.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile işbu Sözleşme’yi onaylayan Müşteri, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

INSTA SHOP
 
Alışverişini Güvenli SSL ile Tamamla
15 Gün Değişim ve İade
7/24 Güvenli Alışveriş
Taksit Seçenekleri
1200 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
Güvenli Alışveriş
1500 Üzeri Ücretsiz Standart Kargo
Kolay Değişim ve İade
Kredi Kartı Taksit
Hızlı Gönderi
HABER BÜLTENİMİZE ABONE OL
Yeniliklerden ve indirimlerden ilk siz haberdar olun

1500 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo!

Yeni sezon ürünlerimizi keşfedin

ALIŞVERİŞE BAŞLA